Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Kısmi Basınç

Kısmi Basınç; Gazlarda kısmi basınçtan söz edilebilmesi için aynı kabın içinde birden fazla gaz olmalıdır. Yani ideal gaz karışımında hacmi olan her gazın kendine özgü bir kısmi basıncı vardır. Gazlar derişimlerinden önce, kısmi basınç değerine göre çözünür, yayılır ve tepkimeye girer.Kısmi Basınç Formülü

İklim Elemanları Basınç

İklim Elemanları Basınç; İklim; Hava olaylarının yeryüzüne herhangi bir bölümünde ortak olarak meydana getirdikleri etkilerin uzun süre boyunca gözlemlenmesidir. İklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgârlar, nemlilik ve yağıştır.İklim Elemanları BasınçHava Basıncı; Atmosferi oluştu...

Basınç Türleri

Basınç Türleri; Basınç türlerine geçmeden önce basınç konusunu tanımlayalım. Basınç, birim alan başına etki eden kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır. Basınca kuvvetin etkisidir de diyebiliriz. Şimdi basınç türlerini açıklayalım.Sıvı Basıncı; Bütün maddeler atomlar olarak adlandırılan parçacıkla...

Nabız Basıncı

Nabız Basıncı, nabız basıncı herkeste yaşanan sağlık durumudur. Vücudun kan basıncının yükselip, düşmesine tansiyon denir. Kalp vücut içinde devamlı kan üretir ve kalp günlük belirli oranda kan miktarı ile atar damar arasındaki hareketini sağlar. Kan basıncı pompa yaparak nabız basıncı yüksek dereceye ulaşır. Kan basıncın fazla olmasıyla tan...

Atmosfer Basıncı

Atmosfer basıncı, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların ağırlıkların cisimlerin üzerine yaptıkları kuvvet uygulamasını atmosfer basıncı adı verilmektedir. Bilindiği gibi atmosfer basıncı öncelikli olarak barometre ile ölçülür. Daha sonra milibar birimi ile değerlendirilmektedir. 1013 milibar normal basınç olarak kabul edilmektedir. Bu...

Sistolik Kan Basıncı

Sistolik Kan Basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu, basınca kan basıncı ya da tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncı için belirlenmiş olan normal değerler bulunmaktadır. Kan basıncı istenilen değerlerin üzerinde ise hipertansiyon ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı sistolik kan basıncı büyük önem arz etmektedir. ...

Basınç Kuvveti Nedir

Basınç Kuvveti Nedir, çoğunlukla bir yüzey üzerine kuvvet uygulandığı zaman zeminde yapacağı etki yalnızca kuvvetin büyüklüğü ile alakalı değildir. Aynı zamanda kuvvetin uygulamış olduğu basınç yüzey üzerindeki bu etkisi bazen çok büyük bazen de küçük olmasına bağlı olarak meydana gelmektedir. Fizik teriminde kullanılan bu kuvvetin etkisini ...

Alçak Basınç Özellikleri

Alçak basınç özellikleri, atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir. Gazlarında bir ağırlığı vardır. Atmosferdeki bütün gazların, yere uygulamış olduğu basınçların toplamına hava veya atmosfer basıncı denilmektedir. Basıncı ölçen aletin ismi barometredir. Basınç birimi milibar olarak bilinmektedir. Basıncı sürekli olarak ölç...

Termik Basınç

Termik Basınç; Gaz halinde bulunan ametal elementlerin moleküler yapıları ısı kaynaklarına yakınlaştıkça genleşirler. Bu genleşmeden Dünya Atmosferinde bulunan gazlar da etkilenir. Gaz molekülleri içine giren Güneş ısısı molekülün ısınarak genişlemesini yeryüzünden atmosfere doğru ilerlemesine neden olur. Bu durum Termik basınç

Basınç Çeşitleri

Basınç Çeşitleri, Birçok gazdan meydana gelmiş olan atmosferde yer alan gazların birim alana dik şekilde etki ettiği kuvvet miktarına basınç denir. Yeryüzüne etki eden kuvvetlerin toplamının yüzey alanına bölünmesi sonucu bulunan basınç barometre ile ölçülürken basınç değeri ise milibar olarak adlandırılan birim ile ifade edilir. Doğadaki ka...

Lastik Hava Basıncı Tablosu

Lastik hava basıncı tablosu, araçlarda kullanılan araba lastiklerinin basıncının doğru şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Bu noktada sürüş güvenliği sağlanırken, aracın kontrol seviyesi üst düzeye ulaşır. Lastiklerin hava basıncının normal şekilde olmaması lastiğin aşınması gibi problemlerle sebebiyet verirken, ayda bir kontrolünün ya...

Lastik Basıncı

Lastik Basıncı, Tekerlekli araçların yol alabilmesi için geliştirilmiş olan lastiklerin doğru kullanımı çok önemlidir. Lastik takılı bulunduğu aracın daha rahat yol almasını sağlar. Seyir halindeki aracın tüm donanımlarının işleyişi kadar lastiklerinde standartlara uygun olması can ve mal güvenliği içim oldukça önemlidir. Güvenli seyir ...

Santral Venöz Basınç

Santral venöz basınç, vücut içerisinde bulunan torakstaki basıncı ile sağ atriyum içerisinde bulunan basıncın ölçümleri ile alakalıdır. CVB olarak bu ölçüm ile kalbin sağ tarafında bulunan ventriküllerin durumu hakkında bilgi almak için kullanılır. Ayrıca dolaşımda bulunan kan hacmi içerisinde bilgi sağlanır. Kalp atışları içerisinde sağ kal...

Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır

Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır, Sıvılar da katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç yapar ilkesini hatırlatmak gereklidir. İki gurupta yer alan cisimler ağırlıklarına göre basınç uyguluyorlar ama sıvıların basıncı iletme şekilleri katı cisimlere göre farklılık göstermektedir. Sıvı basıncını etkileyen etkenler sıvının yoğunlu, sıvının derinli...

Basınç Düşürücü

Basınç düşürücü, büyük su borularının içerisinde uygulanması gereken basınç düşürücü ile suyun yarattığı basıncının düşmesi sağlanır. Günümüzde yaygın kullanılamamasının yanı sıra basınç ile ilgili uygulamalarda yeteri kadar gerekli önlemlerin alınmadığı belirtilmektedir. Su boruları içerisinde yüksek basınç olduğu belirtilmektedir. B...

Eş Basınç

Eş basınç, coğrafya alanında kullanılan yöntemler arasında bulunurken; bir diger ismi ise İzobar olarak tanımlanmaktadır. Hava basıncı eşit olan noktaları göstermeye yarayan eğriler doğrultusunda havanında yeryüzüne basınç uyguladığı belirtilmektedir. Özellikle yer çekimi etkisi ile havada yere kuvvet uygular. Hava basıncı ismi verilen bu ku...

Katılarda Basınç

Katılarda basınç, maddeleri ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Basınç ile kuvvet uygulandığı belirtilirken birim yüzeye etki eden ağırlığa basınç ismi verilmiştir. Kuvvet ve basınç aynı orantıdadır. Herhangi bir maddenin kuvveti arttığı zaman basıncı daha artar Bu doğrultuda kuvveti azaldığı zaman basıncı da azalır...

Basınç Yaraları

Basınç yaraları, vücutta bası sonucunda meydana gelen yaralar olmaktadır. Bu yaralara eskiden 'decubitis ülser' denmekteydi. Buradaki decubitis kelimesi Latince sırt üstü yatmak manasına gelmektedir. Bu yaralar genelde çok uzun süre sabit kalan kişilerde meydana gelmektedir. Özellikle uzun süre oturmak zorunda kalan ya da yatmak zorunda kala...

Basıncın Hal Değişimine Etkisi

Basıncın Hal Değişimine Etkisi, Birim yüzeyine etkisini dik olarak gösteren kuvvete basınç denilmektedir. Bu durumda basınç bu kuvvet maddelerini oluşturan molekülleri bir arada tutulmasını sağlar. Katı maddeler eridiği zaman hacimleri de büyüme gösterir, donduğu zaman ise hacimleri de küçülmeye başlar. Eridiği zaman hacimlerinin büyüdüğünü ...

Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı

Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı, Kapalı kap içerisinde yer alan gaz molekülleri sıkıştırılma sonrasında kap içerisinde sürekli çarpma oluşturmaktadır. Bu gaz moleküllerinin iç yüzeydeki çarpma sayısı ne kadar fazla olursa basınçta o denli fazla olacaktır. Gaz moleküllerini sıkıştırma sabitleşmesi halinde iç yüzeydeki çarpma sayısı eşi olduğundan...

Basınç Hacim İlişkisi

Basınç Hacim İlişkisi: Boyle Kanunu ile açıklanabilmek ile bu yasa uçucu gazların sıvılaştırılması olarak da bilinmektedir. Boyle yasasına göre, sıcaklıklar sabit tutulduğu sürece belirli bir ölçüde alınan ideal gazın hacmi ile basıncının çarpımı sabittir denir. Bunu matematiksel olarak ifade etmek gerekirse;

Termik Yüksek Basınç

Termik Yüksek Basınç, havanın alt kısmında basınç çok yüksektir. Hava soğuktur ve etkisi altına aldığı alanların sıcaklığını düşürür. Alt bölgedeki yüksek basınç 3km'den hemen sonra kaybolur. Termik yüksek basınç kutup noktaları sıcaklığa bağlı olarak termik yüksek basınç bölgeleridir. Ekvatoral alanlardaki termik alçak basınç bölgele...

Asor Yüksek Basınç

Asor Yüksek Basınç, dünya genelindeki coğrafi konum itibari ile 30 derece enleminde yer alan Atlas okyanusu bölgesindeki Asor adalarının çevresinde meydana gelen basınç merkezidir. Atmısfer yapısını meydana getiren çeşitli gazların yeryüzüne etki sağlaması ile oluşan bu basınç türü ulaştığı alanlarda kuraklığa sebep olmaktadır. Rüzgârların n...

Basıncı Etkileyen Faktörler

Basıncı etkileyen faktörler, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların yeryüzüne yaptığı etkilere basınç denilmektedir. Basınç konusunu hepimiz ilkokul ve ortaokul müfredatlarında gördüğümüz ve coğrafya derslerinde işlediğimiz konulardan biridir. Basıncı etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerin ortaya çıkması yeryüzünde aynı değildir. Çü...

Kan Basıncı Ölçümü

Kan basıncı ölçümü, Kişinin hastalıklarına karşı alınan önlemlerden bir tanesidir. Özelikle de tansiyon problemi yaşayan kişilerin kan basıncı ölçülmektedir. Kimi zaman alınan haberler, olaylar ya da sorunlar kişinin kan basıncını değiştirirken daha sonra bu durum kişide kalıcı tansiyon hastalığının oluşmasına neden olmaktadır. Tansiyon hast...

Kan Basıncı

Kan Basıncı: tanımını yapacak olursak; kalbimiz attığında, vücudumuza gerekli enerji ve oksijeni pompalar ve kan damarları çeperleri boyunca bir itme kuvveti oluşturur. Oluşan bu kuvvetin şiddetine kan basıncı denir. Kan basıncının çok yüksek olması durumunda atar damarlar ve kalp üzerinde ekstra bir gerilim meydana gelir ki, bu dur...

Kombi Basınç Düşmesi

Kombi Su Basıncı Düşmesi, Doğalgazın, ısınma türleri arasında yer alması ve hayatımıza girmesiyle kombi ile ısınma başlamıştır. Artık evlerde bulunan petekler kombi ile ısıtılmaktadır. Günümüzde artık ısınma kombi ile yapılmaktadır. Kombi kullanmanın, büyük kolaylığını yaşayan bizler, sağlıklı bir ısınma sağlamak amacıyla bu cihazı dikk...

Kombi Su Basıncı

Kombi Su Basıncı, Doğalgazın ısınma sisteminde hayatımıza girmesiyle kombi ile ısınma başlamıştır. Artık evlerde petekler kombi ile ısıtılmaktadır. Günümüzde artık ısınma kombi ile yapılmaktadır. Kombinin kullanılıyor olması kombinin kullanama kılavuzunu okuyarak kurallarını öğrenmek gerektirir. Kombinin su basıcının nasıl olacağını öğr...

Su Basıncı

Sıvı basıncı; Sıvılar akışkan özelliğe sahip bir maddedirler. Herhangi bir şekilleri yoktur ve bulundukları kabın şekillerini almaktadırlar. Bu sayede içerisinde bulundukları kaba belli oranda bir basınç yapmaktadırlar. Sıvıların basıncı iki şey ile değişmektedir. Bunlardan biri derinliktir. Derinlik, basıncın uygulamakta olduğu sıvının açık...

Basınç Kuvveti

Basınç Kuvveti, herhangi bir cismin ağırlığı sebebiyle temas ettiği yüzeyin tamamına uygulamış olduğu dik kuvvete "Basınç kuvveti" adı verilmektedir. "F" sembolü ile belirtilir. Basınç, kuvvet sayesinde meydana gelir. Basınç, kuvvetin yüzeydeki yoğunluğu olarak da bilinmektedir. Aynı kuvvet daha dar bir yüzeye uygulandığında, yüzeydeki yoğun...

Yüksek Basınç Özellikleri

Yüksek Basınç Özellikleri, Birçok gazın karışımından oluşan atmosferde bulunan gazların yere uyguladığı basınç hava basıncı olarak adlandırılır. Birimi milibar olan hava basıncı yüksek basınç, alçak basınç ve normal hava basıncı olmak üzere 3 derecede ele alınabilir. Basıncın çevresine göre yüksek olduğu alanlar anlamı taşıyan yüksek basınç ...

Katı Basınç

Katı basınç; Her cisim bir ağırlığa sahip olmasından dolayı bulundukları yüzeye belli bir oranda basınç uygularlar. Katı basıncı katı cisimlerde oluşan, katı cisimlerin kendisine uygulanmakta olan kuvveti aynı yön ve aynı doğrultuda hiçbir farklılık veya değişim göstermeden kendi ağırlıkları ile temas etmekte bulundukları yüzeye iletmektedir...

Kulakta Basınç Hissi

Kulakta Basınç Hissi, dolgunluk hissi şeklinde olabilir ve orta kulakta veya dış kulaktaki çeşitli hastalıklar nedeni ile ortaya çıkabilmektedir. Kulakta basınç hissi iki günden uzun sürüyor geçmiyor ise kişinin mutlaka farklı komplikasyonlar oluşmaması için tıbbi yardım alması gerekmektedir. Özellikle kulakta basınç hissi uçağa binildiğinde...

Basınç Ülseri

Basınç Ülseri, halk arasında yaygın olan hastalıktan biridir. Erkeklerde daha sık görülen ciddi sağlık sorunudur. Vücudun basınç ve sürtünmenin etkisiyle rahatsızlık oluşur. Basınç ülseri kemik çıkıntısı gibi vücutta görülür. Vücudun sürtünme ile hasar görmesiyle kemik dokusu zedelenir. Zedelenen dokunun alt dokusu basınç etkisiyle zarar gör...

Kombi Basıncı Nasıl Düşürülür

Kombi Basıncı Nasıl Düşürülür, aslında kombi insan toplum hayatında ısınma yönünden insanların hayatını kolaylaştırmıştır. Özellikle önceki dönemlerde insanlar ısınabilmek için soba kurarak içinde odun ve kömür yakarak ısınmaya çalışıyorlardı. Soba gibi ısıtma araçları genellikle bulundukları ortamın ısınmasında faydalıdır, diğer yerlerin ıs...

Coğrafya Basınç

Coğrafya basınç, Normal hava basıncı, yüksek basınç ve alçak basınç olarak 3 grup halinde incelenir. Atmosferin yapısında çeşitli gazlar bulunmaktadır. Bu gazlar atmosferi meydana getirmiştir. Gazların yere uygulamış olduğu basınca atmosfer basıncı denmektedir. Bunun bir diğer adı ise hava basıncı olarak bilinir. Hava basıncını ölçmek i...

Gaz Basıncı

Gaz Basıncı, Doğada birçok gaz türü atmosferde yer almaktadırlar. Gazlar uçuculuk özelliğine sahip olması nedeniyle uçarken çarpmış olduğu nesneler üzerinde gaz basıncı oluşturmaktadırlar. Kapalı gaz basıncı ve açık gaz basıncı olmak üzere iki türlü gaz basıncı bulunmaktadır. Gazların basıncı Toriçelli cihazı ile ölçülmektedir. Doğada...

Basınç Kuşakları

Basınç Kuşakları, Atmosfer içinde bulunan havanın yer yüzüne uyguladığı kuvvete atmosfer basıncı denir. Basınç ölçümü ilk defa İtalyan fizikçi Toriçelli tarafından deniz seviyesinde 15 derece sıcaklıkta 1 cm2'ye uygulanan kuvvet olarak bilimsel kayıtlara geçmiştir. Basınç ölçü birimi bar, ölçen cihaza barometre denir. Basınç kuşakları, ...

Hava Basıncı

Hava Basıncı, Dünyamız hava tabakası ve çeşitli gazlardan oluşmuştur. Bu gaz tabakaları atmosferi oluşturur. Atmosfer içerisinde bulunan tüm gazlar, belli ağırlıklarından dolayı temas etmiş oldukları tüm yüzeylerde basınç oluştururlar. Bu basınca hava basıncı ya da diğer adı ile atmosfer basıncı adı verilmektedir.<...

Yüksek Kan Basıncı

Yüksek Kan Basıncı; Yüksek kan basıncı, vücudun kana ve kan besinlerine ihtiyacının artığında normal bir tepkidir. Yüksek kan basıncı kalp krizi ve felç gibi çok ciddi hastalıklara neden olabilmektedir. Halk arasında hipertansiyon olarak bilinen yüksek kan basıncı atar damar uçlarının daralması ile içinden kanın geçmesi zor olacaktır. Kan ba...

Sistolik Basınç

Sistolik Basınç, kan basıncının yükselmesi ile kalp damar hastalıkları riski, kalp krizleri, kalp ritim bozuklukları, böbrek yetmezliği gibi pek çok hastalığı da tetiklemektedir. Kalp her attığında atardamarlara kan pompalar. Kanın damarlara ritmik olarak ulaşması, basınç dalgaları oluşturmaktadır ve bu basınç dalgaları kan basıncı olarak öl...

Buhar Basıncı

Buhar Basıncı, Sıvıların ısıtılmasıyla birlikte gaz haline gelen sıvı moleküller yüzey alana uygulamış oldukları kuvvet buhar basıncını oluşturur. Bunun yanı sıra gazların sıvı hale getirilerek sıkıştırılması ve tekrardan ısıtılması sonrasında buhar basıncı oluşmaktadır. Ancak katı cisimlerin ısıtılması sonrasında erime noktası oluşab...

Alçak Basınç

Alçak Basınç, Özellikle hava durumunu takip ederken sıklıkla duyduğumuz alçak basınç pek çoğumuzun fikir sahibi olmadığı bir meteoroloji terimidir. Hava basıncı yeryüzündeki konumlarına göre farklılık gösteren bir durumdur. Oluşan bu basınç farklılıkları, hava şartları ve rüzgâr oluşumu için çok önemlidir. Meteorolojide farklı basınç alanlar...

Gaz Basıncının Ölçülmesi

Gaz Basıncının Ölçülmesi, Uygun bir basınç ölçer cihaz kullanılarak yapılabilir. Gaz basıncını ölçmek için kullanılacak cihaz, ölçmek istenilen basınç değerine göre değişmektedir. Gaz basıncının ölçülmesi için en yaygın kullanılan cihazlar;Basınç Ölçer: Daha yüksek basınçların ölçmenin bir yöntemi basınç göster...

Basınç Konu Anlatımı

Basınç Konu Anlatımı, Basınç (P), birim alan başına (A) etki eden kuvvet miktarı (F) olarak tanımlanır. P basınç F normal kuvvet (G yerçekimi) ve A yüzeyin alanıdır. Basınç denklemi şu şekilde yazılır: P = F / A = mg / A Küçük alandaki bir kuvvetin çok yüksek bir basınca neden olabileceğini gösteren örneklerden...

Fizik Gaz Basıncı

Fizik Gaz Basıncı, gazlar da sıvılar gibi bulundukları kabın çeperlerine basınç uygulamaktadırlar. Fizik Gaz Basıncı meydana geliş nedenine bağlı olarak iki şekilde incelenmektedir.Kapalı Kaplardaki Gaz BasıncıAçık Hava Basıncı (Atmosfer Basıncı)Fizik Gaz Basıncı kapalı bir kap içinde buluna...

Termik Alçak Basınç

Termik Alçak Basınç; Termik basınç; yeryüzünün ısınmasına ve soğumasına bağlı olarak gelişen basınç hareketleridir. Termik alçak ve termik yüksek basınç olarak iki ayrı şekilde incelenir.Termik Yüksek Basınç; Kutuplar (90 derece enlem) devamlı soğuk olduğundan yüksek basınç bölgelerini meydana getirirler. Kutuplarda hava...

Dinamik Basınç

Dinamik Basınç; Dünya'nın günlük (Eksen) hareketleri ile ilişkili olarak gelişen basınç kuşaklarına dinamik basınç denir. Ekvatoral bölümde ısınan hava yükselir ve yükselen bu hava kutuplara doğru hareket eder. Bu hareket Dünya'nın dönmesi ile ilişkili olarak dönenceler etrafında (30 derece enlemleri) yığılır ve birikir ve yığılmaların olduğ...

Hava Basıncı Birimi

Hava Basıncı Birimi, Hava basıncı atmosferdeki çeşitli hava olaylarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Deniz yüzeyinden yükseldikçe hava basıncı azalır. Hava basıncı az olduğunda alçak basınç, çok olduğundan yüksek basınçtan söz edilir. Hava basınç birimi günlük, mevsimlik, yıllık olarak değişir.Günlük değişimler Güneş'in toprağı...

Sıvılarda Basınç

Sıvılarda Basınç; Sıvılar akışkan, belirli şekilleri olmayan ve bulunduğu kabın şeklini alan maddelerdir. Sıvı maddelerin sıkıştırılmaları yok denecek kadar az olduğundan sıkıştırılamaz kabul edilirler. Basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvet olarak tanımlanır. Katılar, sıvılar ve gazlar ağırlıkları nedeni ile bulundukları yüzeye basınç uy...

Katı Basıncı Formülü

Katı Basıncı Formülü; Katı, sıvı ya da gaz maddeler ağırlıkları nedeni ile bulundukları yüzeye basınç uygularlar. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet basınç olarak tanımlanır. Katılar da ağırlıkları nedeni ile zemine basınç uygularlar. Katı maddelerde bu dik kuvvet maddenin kendi ağırlığıdır. Katılarda basınç, cismin ağırlığına ve yüzey...

Basınç Formülü

Basınç Formülü; Basınç; Birim yüzeye etki eden dik kuvvet basınç olarak tanımlanır. Basıncın sembolü 'P' harfidir. Basıncın birimi Pascal (Pa) dır. Maddenin üç hali olan katı, sıvı ve gazlar ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye basınç uygularlar.Basıncın FormülüP: Basınç (N/m2) (Pa)

Denge Buhar Basıncı

Denge buhar basıncı; kimya bilim dalının en çok tartışılan ve neredeyse kimyanın üzerine kurulduğu bir teoremdir. Kapalı kaplarda bulunan sıvıların bir enerjisi vardır. Bu enerji de kapalı kabın ısınması ile artar ve enerjileri eşik enerjisini geçtiği takdirde faz değişimine uğrarlar. Sıvılar eşik enerjisini atlattıktan sonra buhar fazına ge...

Ortalama Arter Basıncı

Ortalama Arter Basıncı, Kan sol ventrikülden aorta pompalanmaktadır ve damarlara dağılırken basınç oluşmaktadır. Ortalama arter basıncı, basınç ve direnç arasındaki ilişkiye dayanan; sistemik vasküler direnç ve santral venöz basıncını belirlemektedir. Bir kişide kan basıncı, ortalama arter basıncını da içermektedir. Kan basıncının takip edil...

Hidrostatik Basınç

Hidrostatik Basınç; ile ilgili olarak, hidrostatik kavramını açıklayacak olursak; hareketsiz veya durgun durumda bulunan sıvıların ve diğer ilgili konulardan doğan basınç ve kuvvetleri ile uğraşan bilim dalı hidrostatiktir. Bununla birlikte; hareket etmeyen sıvılarda, iç kuvvet ile sürtünme bulunmamaktadır. Sadece, basınç kuvvetlerinin etkis...

Yüksek Basınç

Yüksek basınç, diğer adı antisiklon olup atmosfer basıncı 1013 milibardan yüksek olması durumunda yüksek basınç olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda havanın gürültülü ve fırtınalı olmayacağı anlamına gelmektedir. Hava yükseldikçe genleşiyor ve genleşen hava da moleküller arasında boşluklar artmaktadır. Yüksek basınç, yer ısısının yükselm...

Basınç Testi

Basınç Testi: Basınç Testi basınçlı kaplarda sızıntıları bulmak veya performans ve dayanıklılığı doğrulamak için bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Genelde, basınçlı kaplar, boru hatları, sıhhi tesisatlar, silindirler, kazanlar ve yakıt tankları gibi ekipmanlar sızdırmazlık açısından test edilirler. Basınç testi tahribatsız muayene tek...

Sıcaklık Basınç İlişkisi

Sıcaklık Basınç İlişkisi; Basıncı en çok sıcaklık etkilemektedir. Basınç sıcaklığa göre değişim göstermektedir. Hacim sabit olduğunda kapalı bir sistemde, basınç ve sıcaklık arasında doğrudan bir ilişki vardır. Artan ve azalan değişkenler olduğunda ise; bir değişken aynı değişimi izlemektedir. Örnek verecek olursak; basınç arttıkça sıcaklık ...

Osmotik Basınç

Osmotik Basınç: suyun düşük konsantrasyonlu bir alandan, yüksek konsantrasyonlu bir alana suyun hareketi ile oluşan basınçtır. Osmotik basınç, suyun ozmoz nedeniyle hareket ettiği bir membran boyunca oluşturduğu bir basınçtır ve zar boyunca hareket eden su ne kadar fazla olursa, osmotik basınçda o kadar yüksek olur....

Basınç ve Rüzgarlar

Basınç ve Rüzgârlar; Birbiri ile oldukça bağlantılı olan basınç ve rüzgârlar bir atmosfer olayıdır. Atmosferi oluşturan gazların yer yüzüne yaptığı etkinin adı basınçtır. Rüzgârlar ise yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru olan hava akımlarıdır.Basınç, barometre ile ölçülür ve milibar (Mb)...

Sıvılarda Basınç Kuvveti

Sıvılarda basınç kuvveti, maddenin diğer durumlarına göre farklı olmaktadır. Ancak öncelikle basıncın ne olduğuna incelememiz gerekmektedir. Bir kabın içerisine su koyduğunuz zaman bu sıvı kabın içerisinde temas ettiği bütün alanlara kuvvet uygulamaktadır. Yani baskı yapmaktadır. Bunun fizikteki tanımı 'basınç kuvveti' olarak geçmektedir. Sı...

Fizik Sıvı Basıncı

Fizik Sıvı Basıncı, sıvılar ağırlıklarından dolayı bulundukları kapta temas ettikleri yüzeylere basınç uygulamaktadır. Sıvı içindeki bir noktaya uygulanan basıncın büyüklüğü basıncın etki ettiği noktanın sıvının açık yüzeyine uzaklığı, sıvının öz kütlesii ve yerin çekim alanının çarpımı ile bulunmaktadır.Fizikte Sıvı B...

Katı Sıvı Gaz Basıncı

Katı sıvı gaz basıncı, yeryüzünde bulunan bütün cisimler ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye bir kuvvet uygular. Biz bu kuvvete basınç diyoruz. Yani bir alana dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Bir alanın tüm yüzeyine etki eden kuvvete de basınç kuvveti denir. Katı sıvı gaz basıncı, cisimler üzerinde, kuvvetin yaptığı ...

Lastik Hava Basıncı

Lastik Hava Basıncı: Araçların lastik basıncı bir aracın verimliliği açısından çok önemlidir. Araç lastiklerinin basınç seviyelerinin ne kadar olacağını belirten çizelge araçların kullanım kılavuzunda, torpido gözünün iç kapağında veya benzin deposunun iç kapağında araç firmaları tarafından yapıştırılmıştır. Araç sahipleri bu çizelgeden...

10 Sınıf Basınç

10 Sınıf Basınç; evrende bulunan tüm maddeler ağırlıklarından ötürü üzerinde bulundukları zemine bir kuvvette bulunurlar. Zemine uygulanan bu kuvvet ağırlığı olan madde üzerine bir basınç uygula. Yani kısaca basınç, kuvvetin bir sonucudur, bulunduğu zemine dik bir şekilde nüfuz eden kuvvettir.Basınç = Kuvvet / Yüzey...

Dinamik Yüksek Basınç

Dinamik Yüksek Basınç, atmosferi meydana getiren gazların dinamik kökenli etkenlerle yeryüzüne yönelik alçalmasıyla birlikte atmosfer basıncında artış olur. Böylece dinamik yüksek basınç oluşur. Ekvator bölgesinde ısındıktan sonra yükselişe geçen hava kütleleri Tropesfer katmanının üst kısmından kutup alanına doğru ilerler. Dünya dönüşüne ba...

Kulak Basıncı Nasıl Geçer

Kulak Basıncı Nasıl Geçer; sorusu aslında yapacağınız bazı yöntemler ile oldukça kolay ve anlaşılır bir sorudur. Eğer östaki borusu kapalı ise bu durum kulak basıncının en büyük sebebidir. Kulak basıncı beraberinde kulakta dolgunluk, tıkanıklık hissi, kulakta aşırı acı ve duyma kaybı gibi kişiyi oldukça rahatsız edici derecede sorunlarda yol...

Basınç Sıcaklık İlişkisi

Basınç Sıcaklık İlişkisi: Basınç sıcaklık ilişkisi, direk olarak birbirleri ile orantılı kavramlardır. Bu durum; sıcaklık düştüğünde basınç değerinin de düştüğü, sıcaklık arttığında da buna bağlı olarak basınç değerinin de arttığı anlamına gelmektedir. Bunu ifade etmenin bir diğer şekli ise; moleküllerin sıcaklıklarını yükselterek hızla...

Fizik Basınç

Fizik Basınç, katı sıvı ve gazlar bulundukları yüzeylere kuvvet uygular ve birim yüzeylere dik olarak uygulanan kuvvete basınç denir. Yüzeylere uygulanan dik kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Basınç ise skaler bir büyüklüktür. Basınç ile kuvvet F, aralarındaki bağıntı ise P ile gösterilir. Basınç birimi pascal kullanılır.<...

Yüksek Basınç Alçak Basınç

Yüksek basınç ve alçak basınç kavramları günlük hayatımızda çokça karşılaştığımız kelimeler arasında değildir. Bunlar daha çok coğrafi terim olarak kullanılır ve "Atmosfer Basıncı" konu başlığının alt kategorisinde yer alır.Atmosfer basıncı ise atmosferde bulunan çeşitli gazların yeryüzüne yaptığı basınca verilen isimdir ve bu basınc...

Sıvı Basınç Kuvveti

Sıvı basınç kuvveti, katı maddelerin belirli bir şekilleri vardır ama sıvıların belirli bir şekilleri bulunmamaktadır. Sıvılar konulduğu kabın şeklini almaktadır. Konulduğu kabın içerisinde de dokunmuş olduğu her bir noktaya basınç uygulamaktadır. Ağzına kadar dolu sıvı ile dolu olan bir kap olsun bu kabın değişik bölgelerine iki tane tane d...

Beton Basınç Dayanımı

Beton basınç dayanımı testinin amacı testin uygulandığı betonun dayanıklılık, gerilme ve deformasyon etkenleri arasındaki ilişkinin belirlenebilmesidir. Test uygulanan betonun yapımındaki malzemelerin şekil değiştirme ve üzerine uygulanan yük arasındaki ilişki belirlenmek istenirse o zaman yük yükleme esnasında mekanik bir kompresör ya ...

Turgor Basıncı

Turgor Basıncı; Bitkilerde doğal yaşamın devamı amacıyla sistematik bir şekilde gerçekleşen turgor basıncı oldukça önemli bir yere sahiptir. Turgor basıncı veya turgor olarak ifade edilen yapı; Bitki hücrelerinin saf suya konulması veya köklerine su verilmesi halinde su emilimin gerçekleştirir. Bu emilim sonrasında suyu alarak şişkinl...

Katılarda Basınç Kuvveti

Katılarda Basınç Kuvveti; Basınç; Bir yüzey üstüne etki eden dik kuvvetin birim alana düşen miktarına basınç denir. Basınç sembolü P olan bir birimdir. Basıncın birimi Pascal'dır ve bu kısaca Pa şeklinde gösterilir. 1 Pa= 1 N/m2 (Newton/metrekare). Katı, sıvı ve gazlar ağırlıklarında dolayı bulundukları alana basınç uygularlar....

Buhar Basıncı Formülü

Buhar Basıncı Formülü, Yüzeye yakın sıvı molekülleri kendilerini saran moleküllerin hareket çekiminden kurtulacak kadar yüzeyden yükseldiğinde farklı bir hareket oluşur. Bu aşamada sıvı molekülleri sıvıdan ayrılınca yüzeyde bir basınç meydana gelir. Bu basınca buhar basıncı denir. Ayrıca denge buhar basıncı da adı verilir. Buharlaşan molekül...

Basınç Birimleri

Basınç Birimleri, Tüm basınç birimleri kullanım alanlarına göre değişkenlik gösterir. Örneğin sanayide kullanılan basınç birimi "bar"' iken, bilimsel çalışmalarda ise "pascal" birimi kullanılır.Bütün maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygularlar. Uygulanan bu kuvvete basınç adı verilir. O nedenle basınç ba...

Basınç

Basınç, Dünya üzerindeki yaşam yer çekimi ve basınç sayesinde varlığını devam ettirmektedir. Basınç; Katı, sıvı ve gaz moleküllerinin birim alana uygulamış olduğu tazyik olarak ifade edilmektedir. Birim yüzeye katı, sıvı ve gazların uyguladığı bu etki birim alana düştüğünde bu alana bir kuvvet uygulanmış olur. Kuvvetin kaynağı ne olur...

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti, Katı, sıvı ve gaz halindeki maddeler temas ettikleri birim yüzeylere belirli oranda kuvvet uygularlar. Birim yüzeye uygulanan bu dik kuvvete basınç adı verilir. Birim yüzey yerine bütün yüzeye uygulanan bir basınç durumu ise basınç kuvveti olarak adlandırılır. Basınç ve kaldırma kuvveti arasında birbirini etk...

7 Sınıf Sıvı Basıncı

7 Sınıf Sıvı Basıncı, 7. Sınıf sıvı basıncı konusu fen bilimlerinin önemli konularından biridir. 7. Sınıf fen bilimleri kitabının 2. Ünitesinin 'kuvvet ve enerji' başlığı altında 2. Konu olarak yer alır. Her sene TEOG sınavlarında en az 1 soru sıvı basıncı konusundan gelmektedir. Sıvının basıncı, sıvının yüksekliği ve yoğunluğunun çarpılması...

Kafada Basınç Hissi

Kafada Basınç Hissi; Beyin basıncı olarak da bilinir. Nörolojik ya da nörolojik olmayan çeşitli durumlarda beyin hacmi artar. Buna bağlı olarak beyin, kan hacmi de artar. Omurilik ve beynin içinde yer aldığı sistemde omurilik sıvısında artış görülür. Bu sıvının artışına bağlı olarak da beyinde bir sıkışma meydana gelir. Bu sıkışma ka...

Kısmi Basınç Formülü

Kısmi Basınç Formülü, ilk defa Dalton tarafından 1801 yılında deneysel olarak ortaya konmuştur ve Dalton Yasası olarak da bilinir. Bu yasaya göre, belirli bir hacimdeki kapalı bir kap içinde bulunan bir gaz karışımının toplam basıncı, bileşen gazların kısmi basınçlarının ayrı ayrı toplamına eşittir. P toplam = P gaz 1 + P gaz 2 + P gaz ...

Basınç Kuvveti Formülü

Basınç Kuvveti Formülü, Basınç kuvveti her madde bulunduğu yüzeye ağırlığından dolayı bir kuvvet uygular. Çöl kumunda develerin rahatça haraket ettiğini buna karşılık atların aynı rahatlıkta hareket edemediğini görürüz. Develerin ayak tabanlarının yüzey alanı geniş olduğundan kum üzerinde batma oranları atlara nazaran daha azdır. Bunun ...

Katı Basıncı

Katı basıncı, katı cisimlerin yüzeye uyguladıkları dik kuvvete verilen isimdir. Örneğin masanın ayaklarının yere teması veya yürürken yere yaptığımız kuvvet bunların hepsi basınca örnek teşkil eder. Sıvı basıncından farklı olarak, katı basıncında cismin yoğunluğu değil ağırlığı göz önüne alınır. Her ikisinde de yoğunluk ve kütle arttıkça bas...

Basınç Merkezleri

Basınç merkezleri üç grupta incelenmektedir. Bunlar normal hava basıncı, yüksek basınç ve alçak basınçtır. Atmosferin yapısında çeşitli gazlar bulunmaktadır. Bu gazlar atmosferi meydana getirmiştir. Gazların yere uygulamış olduğu basınca atmosfer basıncı denmektedir. Bunun bir diğer adı ise hava basıncı olarak bilinir. Hava basıncını öl...

Açık Hava Basıncı

Açık Hava Basıncı, atmosfer basıncı olarak da adlandırabilmekteyiz. Dünyanın etrafındaki hava tabakası türlü gazlardan oluşmaktadır. İşte bu oluşumdaki gaz tabakasını "Atmosfer" olarak isimlendiriyoruz. Atmosferde bulunan gazlar, katı ve sıvı maddelerde olduğu gibi dokundukları yüzeyde basınç oluşturmaktadırlar. Atmosferin uygulamış old...

 

Yüksek Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti
Su Basıncı
Kombi Su Basıncı
Kombi Basınç Düşmesi
Kan Basıncı
Kan Basıncı Ölçümü
Basıncı Etkileyen Faktörler
Asor Yüksek Basınç
Termik Yüksek Basınç
Basınç Hacim İlişkisi
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basınç Yaraları
Katılarda Basınç
Eş Basınç
Basınç Düşürücü
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Santral Venöz Basınç
Lastik Basıncı
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Basınç Çeşitleri
Termik Basınç
Alçak Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti Nedir
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Popüler İçerik
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu, basınca kan basıncı yada tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncı için belir...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların ağırlıkların cisimlerin üzerine yaptıkları kuvvet uygulamasını atmosfer basıncı adı verilmek...
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı, nabız basıncı herkeste yaşanan sağlık durumudur. Vücudun kan basıncının yükselip, düşmesine tansiyon denir. Kalp vücut içinde devamlı k...
Basınç Türleri
Basınç Türleri
Basınç Türleri; Basınç türlerine geçmeden önce basınç konusunu tanımlayalım. Basınç, birim alan başına etki eden kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadı...
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç; İklim; Hava olaylarının yeryüzüne herhangi bir bölümünde ortak olarak meydana getirdikleri etkilerin uzun süre boyunca gözlem...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024