Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Basıncı Etkileyen Faktörler

Basıncı Etkileyen Faktörler

Basıncı etkileyen faktörler, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların yeryüzüne yaptığı etkilere basınç denilmektedir. Basınç konusunu hepimiz ilkokul ve ortaokul müfredatlarında gördüğümüz ve coğrafya derslerinde işlediğimiz konulardan biridir. Basıncı etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerin ortaya çıkması yeryüzünde aynı değildir. Çünkü basınç yeryüzünde her yerde aynı değildir. Bundan dolayı denizellik, karasallık, girinti çıkıntı gibi nedenler buna engel teşkil etmektedir. Şimdi basıncı etkileyen faktörleri izah etmeye çalışacağız.

Basıncı etkileyen faktörler nelerdir?

  • Yer çekimi: Dünyanın şekli itibariyle kutularda yer çekimi daha fazla olduğundan gaz yoğunluğu fazla olması hasebiyle basınç fazladır. Çünkü kutulara gidildikçe yer çekimi artar. Kutuplar yer kürenin merkezine daha yakındır. O yüzden basınç fazladır. Bunun için diyeceğimiz şey yer çekimi ile basınç arasında doğru orantı vardır. Biri artıkça diğeri de artacaktır. Aynı şekilde yükseklere doğru çıkıldıkça ve alçak enlemlere doğru gidildikçe yer çekimi azalır.
  • Sıcaklık: Sıcaklığın değişmesi sonucu atmosferin yoğunluğu değişmektedir. Yani hava genişler, hafifler ve yükselir. Yükselen havanın yere yaptığı basıncın azalması sonucu, alçak basınç alanları doğmaktadır. Sıcaklığın etkisiyle ortaya çıkan basınç farklı şekillerde adlandırılmaktadır. Alçalan havanın yere yaptığı basınç nedeniyle yüksek basınç alanlarını oluşturmaktadır. Kara ve denizlerin değişik ısınma nedenlerine farklı bakıldığında, yaz mevsiminde ve gündüzlerde sıcak karalarda alçak basınç oluşurken, soğuk olan denizlerde ise yüksek basınç alanı oluşmaktadır. Sonuç itibariyle sıcaklığın azalıp ya da artası basıncı her şekilde etkilemektedir.
  • Yükseklik: Yükseltinin basıncın üzerinde etkisi vardır. Yani yükselti ile basınçla ters orantıdır. Yükseklere çıkıldıkça basınç azalır. Bunun sebebi ise yüksek kısımlara doğru çıkıldıkça atmosferi oluşturan gazların yoğunluğu yer çekiminin etkisinden dolayı azalmaktadır. Yaklaşık olarak her 10,5 metre yükseklere çıkıldıkça 1 milibar basınç azalmaktadır. Yüksek kısımlar sıcaklık düşüktür. Bundan dolayı basınç azdır. Çünkü yükselti basınç ilişkisi, yukarıda bahsettiğimiz basınç-sıcaklık ilişkisi ön planda yer almaktadır.
  • Yoğunluk: Atmosferdeki gaz yoğunluğunun basınç ile doğru orantılıdır. Bundan dolayı gaz yoğunluğu artan yerlerde basınç artmaktadır.
  • Dinamik faktörler: Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak özellikle dönence civarında ve orta önlemlerde görülen basınçlardır. 30. Enlemlerde alçalıcı hava hareketlerine bağlı olarak sürekli yüksek basınç görülürken, 60. Enlemlerinde ve etrafında yükselici hava hareketi görüldüğünden dinamik alçak basınç alanları oluşmaktadır. Termik yüksek basınçları çok soğuk olduğu için alçalıcı hava hareketi bağlı oluşmaktadırlar. Dinamik yüksek basınçları ise dünyanın günlük hareketi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Alçalan hava yağış getirmez. Bundan dolayı çöllerin oluşmasına neden olmuştur. Yükselen hava ise yağış getirir.

Son Güncelleme : 21.01.2024 08:34:02
Basıncı Etkileyen Faktörler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Basıncı Etkileyen Faktörler Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Basıncı Etkileyen Faktörler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Santral Venöz Basınç
Santral Venöz Basınç
Santral venöz basınç, vücut içerisinde bulunan torakstaki basıncı ile sağ atriyum içerisinde bulunan basıncın ölçümleri ile alakalıdır. CVB olarak bu ölçüm ile kalbin sağ tarafında bulunan ventriküllerin durumu hakkında bilgi almak için kullanılır. A...
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı, Tekerlekli araçların yol alabilmesi için geliştirilmiş olan lastiklerin doğru kullanımı çok önemlidir. Lastik takılı bulunduğu aracın daha rahat yol almasını sağlar. Seyir halindeki aracın tüm donanımlarının işleyişi kadar lastiklerin...
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik hava basıncı tablosu, araçlarda kullanılan araba lastiklerinin basıncının doğru şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Bu noktada sürüş güvenliği sağlanırken, aracın kontrol seviyesi üst düzeye ulaşır. Lastiklerin hava basıncının normal şek...
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri, Birçok gazdan meydana gelmiş olan atmosferde yer alan gazların birim alana dik şekilde etki ettiği kuvvet miktarına basınç denir. Yeryüzüne etki eden kuvvetlerin toplamının yüzey alanına bölünmesi sonucu bulunan basınç barometre ile...
Termik Basınç
Termik Basınç
Termik Basınç; Gaz halinde bulunan ametal elementlerin moleküler yapıları ısı kaynaklarına yakınlaştıkça genleşirler. Bu genleşmeden Dünya Atmosferinde bulunan gazlar da etkilenir. Gaz molekülleri içine giren Güneş ısısı molekülün ısınarak genişlemes...
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak basınç özellikleri, atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir. Gazlarında bir ağırlığı vardır. Atmosferdeki bütün gazların, yere uygulamış olduğu basınçların toplamına hava veya atmosfer basıncı denilmektedir. Basıncı ölçen ale...
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir, çoğunlukla bir yüzey üzerine kuvvet uygulandığı zaman zeminde yapacağı etki yalnızca kuvvetin büyüklüğü ile alakalı değildir. Aynı zamanda kuvvetin uygulamış olduğu basınç yüzey üzerindeki bu etkisi bazen çok büyük bazen de küçü...
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu, basınca kan basıncı ya da tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncı için belirlenmiş olan normal değerler bulunmaktadır. Kan basıncı istenilen değerlerin üzerinde ise hipertansi...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların ağırlıkların cisimlerin üzerine yaptıkları kuvvet uygulamasını atmosfer basıncı adı verilmektedir. Bilindiği gibi atmosfer basıncı öncelikli olarak barometre ile ölçülür. Daha sonra milibar bi...
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı, nabız basıncı herkeste yaşanan sağlık durumudur. Vücudun kan basıncının yükselip, düşmesine tansiyon denir. Kalp vücut içinde devamlı kan üretir ve kalp günlük belirli oranda kan miktarı ile atar damar arasındaki hareketini sağlar. Kan...
Basınç Türleri
Basınç Türleri
Basınç Türleri; Basınç türlerine geçmeden önce basınç konusunu tanımlayalım. Basınç, birim alan başına etki eden kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır. Basınca kuvvetin etkisidir de diyebiliriz. Şimdi basınç türlerini açıklayalım.Sıvı Basıncı; Bütün...
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç; İklim; Hava olaylarının yeryüzüne herhangi bir bölümünde ortak olarak meydana getirdikleri etkilerin uzun süre boyunca gözlemlenmesidir. İklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgârlar, nemlilik ve yağıştır.İklim Elemanları Bas...

 

Yüksek Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti
Su Basıncı
Kombi Su Basıncı
Kombi Basınç Düşmesi
Kan Basıncı
Kan Basıncı Ölçümü
Basıncı Etkileyen Faktörler
Asor Yüksek Basınç
Termik Yüksek Basınç
Basınç Hacim İlişkisi
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basınç Yaraları
Katılarda Basınç
Eş Basınç
Basınç Düşürücü
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Santral Venöz Basınç
Lastik Basıncı
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Basınç Çeşitleri
Termik Basınç
Alçak Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti Nedir
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Popüler İçerik
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi, Birim yüzeyine etkisini dik olarak gösteren kuvvete basınç denilmektedir. Bu durumda basınç bu kuvvet maddelerini oluş...
Basınç Yaraları
Basınç Yaraları
Basınç yaraları, vücutta bası sonucunda meydana gelen yaralar olmaktadır. Bu yaralara eskiden ''decubitis ülser'' denmekteydi. Buradaki decubitis keli...
Katılarda Basınç
Katılarda Basınç
Katılarda basınç, maddeleri ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Basınç ile birlikte kuvvet uygulandığı belirtilirken birim y...
Eş Basınç
Eş Basınç
Eş basınç, coğrafya alanında kullanılan yöntemler arasında bulunurken; bir diger ismi ise İzobar olarak tanımlanmaktadır. Hava basıncı eşit olan nokta...
Basınç Düşürücü
Basınç Düşürücü
Basınç düşürücü, büyük su borularının içerisinde uygulanması gereken basınç düşürücü ile birlikte suyun yarattığı basıncının düşmesi sağlanır. Günümüz...
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır, Sıvılar da katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç yapar ilkesini hatırlatmak gereklidir. İki gurupta yer alan cisiml...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024