Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Basınç

Basınç

Basınç, Dünya üzerindeki yaşam yer çekimi ve basınç sayesinde varlığını devam ettirmektedir. Basınç; Katı, sıvı ve gaz moleküllerinin birim alana uygulamış olduğu tazyik olarak ifade edilmektedir. Birim yüzeye katı, sıvı ve gazların uyguladığı bu etki birim alana düştüğünde bu alana bir kuvvet uygulanmış olur. Kuvvetin kaynağı ne olursa olsun yüzeye dik olarak etki eden bu kuvvete basınç kuvveti denilmektedir. Fizikte yapılan hesaplamalarda basınç (P) sembolü ile gösterilmektedir. Basınç kuvveti ise (F) ile sembolize edilmektedir. Fizik ve matematik hesaplamaları yapılırken basınç ve basınç kuvveti arasında bağlantı; P=F/A şeklinde bulunmaktadır.

Basınç Türleri


Her cismin yüzey alana uygulamış olduğu basınç farklılıklar göstermektedir. Katı, sıvı ve gaz halindeki cisimlerin yüzey alanda sıkıştırılması sonrasında uygulamış olduğu basınç miktarları arasında farklılıklar yer almaktadır. Fiziğin temelini oluşturan basıncın birçok farklı türü bulunmaktadır. Bu türlerin hemen hemen hepsi farklı şekilde formüle edilerek yüzey alana uyguladığı kuvvet farklı şekilde hesap edilmektedir. Basınç türlerini şöyle sıralayabiliriz.
  • Katılar da Basınç; Katı cisimler ağırlıklarını bulunduğu zemine ileterek kuvvet uygular. Bu sebeple katı cisimlerin zemine uyguladıkları dik kuvvet ağırlığı katıların basıncını oluşturur. Aynı katı cismin yüzey alanı değiştirilmesi halinde basıncın büyüklüğünde değişme görülebilir.
  • Sıvılarda Basınç; Sıvılar akışkan özellik taşıdığından dolayı bulunduğu kabın şeklini almaktadır. Bu nedenle sıvılarda basınç kesinlikle konulduğu kabın sıvı basıncı kadardır.
  • Kapalı Gaz Basıncı; Gazlar uçucu özellik gösterdiğinden uyguladıkları basınç kapalı bulunduğu kap ve sıkıştırılması ile alakadardır. Gaz basıncı hesaplanırken kabın hacmi, sıcaklık ve gaz miktarı göz önüne alınarak uygulanan basınç hesaplanmaktadır. Yapılan araştırmalarda atmosferde bulunan gazların belirli bir ağırlığının varlığı tespit edilmiştir. Bu gazların yer yüzünde bulunan cisimlere uygulamış oldukları basınç türüne atmosfer basıncı olarak ifade edilmiştir.

Basınç Etmenleri


Uzmanların yapmış olduğu araştırmalar sonrasında hava basıncı belli başlı etkenler altında değiştiği tespit edilmiştir. Basıncı etkileyen etmenler ise; Sıcaklık, yükselti, hava yoğunluğu, yer çekimi, mevsim, dünyanın günlük hareketleri basıncın değişmesinde etkili olan etmenler arasında yer almaktadır. Basınç etmenlerinden sıcaklık mevsim değişiminden dolayı basıncın değişmesinde etkilidir. Çünkü ısınan hava genleşmesiyle yükselir. Böylelikle seyrelen gazların basıncı düşerek alçak basın alanı oluşmasına neden olabilmektedir. Ayrıca soğuk havalarda gaz moleküllerinin sıkışmasıyla birlikte ağırlaşan gazlar yer yüzüne doğru alçalmasıyla birlikte yüksek basıncı oluşmasında etkilidir. Basınç etmenleri arasında yer alan yükselti incelendiğinde ise yer yüzünden yüksek alanlara doğru çıkıldıkça gazların miktarı azalmasıyla birlikte basıncın düştüğü gözlemlenmiştir.

Basınç Tipleri


Yüksek Basınç (Antisiklon) ve Alçak Basınç (Siklon) olmak üzere iki tip basın tipi bulunmaktadır. Bu basınç tipleri incelendiğinden 1013 milibardan yüksek olan basınç tiplerine Yüksek Basınç (Antisiklon) denilirken, 1013 milibardan alçak olan basınç türlerine Alçak Basınç (Siklon) denilmektedir.
  • Alçak Basınç (Siklon): Basınç tipleri arasında yer alan siklon incelendiğinde hava yoğunluğu az olup, dinamik ve termik basınç merkezlerinde birbirine benzeyen hava hareketleri gözlemlenir. Yer yüzünde oluşan hava hareketini merkeze doğru gerçekleştirir. Bu nedenle merkez bölgeden çevreye doğru basıncın arttığı gözlemlenir.
  • Yüksek Basınç (Antisiklon): 1013 milibardan yüksek olan basınç türü olan yüksek basıncın hava yoğunluğu oldukça fazladır. Bununla birlikte havada alçalıcı hareketler gözlemlenir. Yer yüzünde gözlemlenen hava hareketleri merkez üzerinden çevreye doğru yayılır. Termik yüksek basınç gözlemlenen bölgelerde hava kuru ve soğuktur. Dinamik yüksek basınç gözlemlenen bölgelerde ise hava kuru ve sıcaktır.
Son Güncelleme : 28.12.2023 04:23:04
Basınç ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Basınç Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Basınç"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Santral Venöz Basınç
Santral Venöz Basınç
Santral venöz basınç, vücut içerisinde bulunan torakstaki basıncı ile sağ atriyum içerisinde bulunan basıncın ölçümleri ile alakalıdır. CVB olarak bu ölçüm ile kalbin sağ tarafında bulunan ventriküllerin durumu hakkında bilgi almak için kullanılır. A...
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı, Tekerlekli araçların yol alabilmesi için geliştirilmiş olan lastiklerin doğru kullanımı çok önemlidir. Lastik takılı bulunduğu aracın daha rahat yol almasını sağlar. Seyir halindeki aracın tüm donanımlarının işleyişi kadar lastiklerin...
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik hava basıncı tablosu, araçlarda kullanılan araba lastiklerinin basıncının doğru şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Bu noktada sürüş güvenliği sağlanırken, aracın kontrol seviyesi üst düzeye ulaşır. Lastiklerin hava basıncının normal şek...
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri, Birçok gazdan meydana gelmiş olan atmosferde yer alan gazların birim alana dik şekilde etki ettiği kuvvet miktarına basınç denir. Yeryüzüne etki eden kuvvetlerin toplamının yüzey alanına bölünmesi sonucu bulunan basınç barometre ile...
Termik Basınç
Termik Basınç
Termik Basınç; Gaz halinde bulunan ametal elementlerin moleküler yapıları ısı kaynaklarına yakınlaştıkça genleşirler. Bu genleşmeden Dünya Atmosferinde bulunan gazlar da etkilenir. Gaz molekülleri içine giren Güneş ısısı molekülün ısınarak genişlemes...
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak basınç özellikleri, atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir. Gazlarında bir ağırlığı vardır. Atmosferdeki bütün gazların, yere uygulamış olduğu basınçların toplamına hava veya atmosfer basıncı denilmektedir. Basıncı ölçen ale...
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir, çoğunlukla bir yüzey üzerine kuvvet uygulandığı zaman zeminde yapacağı etki yalnızca kuvvetin büyüklüğü ile alakalı değildir. Aynı zamanda kuvvetin uygulamış olduğu basınç yüzey üzerindeki bu etkisi bazen çok büyük bazen de küçü...
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu, basınca kan basıncı ya da tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncı için belirlenmiş olan normal değerler bulunmaktadır. Kan basıncı istenilen değerlerin üzerinde ise hipertansi...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların ağırlıkların cisimlerin üzerine yaptıkları kuvvet uygulamasını atmosfer basıncı adı verilmektedir. Bilindiği gibi atmosfer basıncı öncelikli olarak barometre ile ölçülür. Daha sonra milibar bi...
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı, nabız basıncı herkeste yaşanan sağlık durumudur. Vücudun kan basıncının yükselip, düşmesine tansiyon denir. Kalp vücut içinde devamlı kan üretir ve kalp günlük belirli oranda kan miktarı ile atar damar arasındaki hareketini sağlar. Kan...
Basınç Türleri
Basınç Türleri
Basınç Türleri; Basınç türlerine geçmeden önce basınç konusunu tanımlayalım. Basınç, birim alan başına etki eden kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır. Basınca kuvvetin etkisidir de diyebiliriz. Şimdi basınç türlerini açıklayalım.Sıvı Basıncı; Bütün...
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç; İklim; Hava olaylarının yeryüzüne herhangi bir bölümünde ortak olarak meydana getirdikleri etkilerin uzun süre boyunca gözlemlenmesidir. İklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgârlar, nemlilik ve yağıştır.İklim Elemanları Bas...

 

Yüksek Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti
Su Basıncı
Kombi Su Basıncı
Kombi Basınç Düşmesi
Kan Basıncı
Kan Basıncı Ölçümü
Basıncı Etkileyen Faktörler
Asor Yüksek Basınç
Termik Yüksek Basınç
Basınç Hacim İlişkisi
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basınç Yaraları
Katılarda Basınç
Eş Basınç
Basınç Düşürücü
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Santral Venöz Basınç
Lastik Basıncı
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Basınç Çeşitleri
Termik Basınç
Alçak Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti Nedir
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Popüler İçerik
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı, Kapalı kap içerisinde yer alan gaz molekülleri sıkıştırılma sonrasında kap içerisinde sürekli çarpma oluşturmaktadır. Bu ...
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi, Birim yüzeyine etkisini dik olarak gösteren kuvvete basınç denilmektedir. Bu durumda basınç bu kuvvet maddelerini oluş...
Basınç Yaraları
Basınç Yaraları
Basınç yaraları, vücutta bası sonucunda meydana gelen yaralar olmaktadır. Bu yaralara eskiden ''decubitis ülser'' denmekteydi. Buradaki decubitis keli...
Katılarda Basınç
Katılarda Basınç
Katılarda basınç, maddeleri ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Basınç ile birlikte kuvvet uygulandığı belirtilirken birim y...
Eş Basınç
Eş Basınç
Eş basınç, coğrafya alanında kullanılan yöntemler arasında bulunurken; bir diger ismi ise İzobar olarak tanımlanmaktadır. Hava basıncı eşit olan nokta...
Basınç Düşürücü
Basınç Düşürücü
Basınç düşürücü, büyük su borularının içerisinde uygulanması gereken basınç düşürücü ile birlikte suyun yarattığı basıncının düşmesi sağlanır. Günümüz...
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır, Sıvılar da katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç yapar ilkesini hatırlatmak gereklidir. İki gurupta yer alan cisiml...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024