Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kan Basıncı Ölçümü

Kan Basıncı Ölçümü

Kan basıncı ölçümü, Kişinin hastalıklarına karşı alınan önlemlerden bir tanesidir. Özelikle de tansiyon problemi yaşayan kişilerin kan basıncı ölçülmektedir. Kimi zaman alınan haberler, olaylar ya da sorunlar kişinin kan basıncını değiştirirken daha sonra bu durum kişide kalıcı tansiyon hastalığının oluşmasına neden olmaktadır. Tansiyon hastası olan kişilerde kimi zaman düşük tansiyon gözlemlenirken kimi zaman yüksek tansiyon ortaya çıkmaktadır. Kan basıncını, nabzını ve solunumunu etkileyen bu durum aslında tüm vücudun olumsuz bir şekilde etkilenmesine neden olmaktadır.

Kan basıncı ölçümü ile kişinin vücudunda bulunan hastalık hakkında bilgi edinilir. Tansiyonun yüksekliğine ya dadüşüklüğüne göre uygun ilaç ve tedavi uygulanır. Kan basıncında yaşanan sorun kişide büyük hastalıkların meydana gelmesine sebebiyet verir. Özelikle düşük kan basıncında kişi bayılabilirken, yüksek kan basıncı olan kişide felç, beyin kanaması hatta ani ölümler bile meydana gelebilmektedir.

Kan basıncı ölçümü nasıl yapılmalıdır?


Kan basıncı ölçümü yapılırken kişinin yaşı, kilosu ve fiziksel yönden özellikleri dikkate alınmaktadır. Küçük bir kişinin kan basıncı ölçülür iken küçük manşonlu tansiyon aletleri kullanılır iken yetişkin ve obez olan kişilerde daha geniş manşona sahip olan tansiyon aletleri kullanılmaktadır. Aksi takdirde kişinin kan basıncı ölçümü yanlış ölçülmüş olacaktır. Yanlış ölçülen tansiyon sonucunda ise kesin tanı koyulamadığı gibi uygun tedaviye de başlanamaz.

Kan basıncı ölçümü


Kan basıncı ölçümü yapılır iken kişi sakin ve hareketsiz olmalıdır. Eğer merdiven çıkmış, koşmuş ya da kalp atışlarında hızlanmaya neden olan bir durumdan sonra kan basıncı ölçülür ise doğru sonuç alınamaz. Kişi sakin ve stabil bir hale geldikten sonra kan basıncı ölçümü yapılır. Kan basıncı ölçümü yapılır iken kişi asla konuşmamalıdır.

Kan basıncı ölçümü yapılacak ise o kol kalp seviyesi hizasında tutulmalıdır. Kan basıncı ölçümü yapılır iken kişi ya oturur ya da yatar pozisyonda olması gerekir. Asla ayaktayken tansiyon ölçme işlemi yapılmaz. Daha sonra ise kişinin kolunu aşırı derecede sıkmayacak şekilde tansiyon aletinin manşonlu kişinin koluna yerleştirilir ve 200 ile 260 arasına kadar manşon şişirilmeye başlanır.

Manşonu şişirdikten sonra tansiyon aletinin puvarı açılarak manşondaki hava yavaş yavaş indirilir. Bu havanın çıkması sırasına ise stetoskoptan duyulan ilk kez sistolik kan basıncını yani büyük tansiyonu ifade ederken, sonda duyulan ses ise diyastolik kan basıncı olan küçük tansiyonu ifade etmektedir. Kan basıncı ölçümü bittikten sonra ise okunan değerler kişinin hastalığı hakkında bilgi verir.

Kan basıncının normal değerleri


Normal standartlara göre kan basıncı değerleri 120 mmhg ile 80 mmhg arasında olması gerekir. Yetişkin bir bireyde bu tansiyon değerleri oldukça normaldir. Fakat bu sistolik ve diyastolik kan basıncı değerlerinin yükselmesi ya da alçalması kişinin vücudunda olumsuz problemlerin meydana geldiğini işaret etmektedir. Fakat kan basıncı çok önemli bir durumdur. Çünkü önlem alınmadığı zaman senkop (Bayılma), felç (Kalıcı ya da geçici olabilir), beyin kanaması ya da kişinin hayatının tehlikeye girmesine neden olabilmektedir.
Son Güncelleme : 20.01.2024 17:31:10
Kan Basıncı Ölçümü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kan Basıncı Ölçümü Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Kan Basıncı Ölçümü"
İnsan vücudunda kalbin damara yaptığı baskıya tansiyon denir. Tansiyonu ölçmek içinde kan basıncı ölçümü yapılır. Buna da tansiyon cihazı denir. Benim tansiyonum dügün olamdığıciçinxher an lazım olabiliyor. Bunun için de evime elektronik bir tansiyon makinesi aldım. Kan basıncı ölçümü elle yapılanda mı en doğrusu oluyor yoksa dijital de mi?
Nazım . 02.11.2018 14:50:05
CEVAP YAZ
Santral Venöz Basınç
Santral Venöz Basınç
Santral venöz basınç, vücut içerisinde bulunan torakstaki basıncı ile sağ atriyum içerisinde bulunan basıncın ölçümleri ile alakalıdır. CVB olarak bu ölçüm ile kalbin sağ tarafında bulunan ventriküllerin durumu hakkında bilgi almak için kullanılır. A...
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı, Tekerlekli araçların yol alabilmesi için geliştirilmiş olan lastiklerin doğru kullanımı çok önemlidir. Lastik takılı bulunduğu aracın daha rahat yol almasını sağlar. Seyir halindeki aracın tüm donanımlarının işleyişi kadar lastiklerin...
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik hava basıncı tablosu, araçlarda kullanılan araba lastiklerinin basıncının doğru şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Bu noktada sürüş güvenliği sağlanırken, aracın kontrol seviyesi üst düzeye ulaşır. Lastiklerin hava basıncının normal şek...
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri, Birçok gazdan meydana gelmiş olan atmosferde yer alan gazların birim alana dik şekilde etki ettiği kuvvet miktarına basınç denir. Yeryüzüne etki eden kuvvetlerin toplamının yüzey alanına bölünmesi sonucu bulunan basınç barometre ile...
Termik Basınç
Termik Basınç
Termik Basınç; Gaz halinde bulunan ametal elementlerin moleküler yapıları ısı kaynaklarına yakınlaştıkça genleşirler. Bu genleşmeden Dünya Atmosferinde bulunan gazlar da etkilenir. Gaz molekülleri içine giren Güneş ısısı molekülün ısınarak genişlemes...
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak basınç özellikleri, atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir. Gazlarında bir ağırlığı vardır. Atmosferdeki bütün gazların, yere uygulamış olduğu basınçların toplamına hava veya atmosfer basıncı denilmektedir. Basıncı ölçen ale...
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir, çoğunlukla bir yüzey üzerine kuvvet uygulandığı zaman zeminde yapacağı etki yalnızca kuvvetin büyüklüğü ile alakalı değildir. Aynı zamanda kuvvetin uygulamış olduğu basınç yüzey üzerindeki bu etkisi bazen çok büyük bazen de küçü...
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu, basınca kan basıncı ya da tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncı için belirlenmiş olan normal değerler bulunmaktadır. Kan basıncı istenilen değerlerin üzerinde ise hipertansi...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların ağırlıkların cisimlerin üzerine yaptıkları kuvvet uygulamasını atmosfer basıncı adı verilmektedir. Bilindiği gibi atmosfer basıncı öncelikli olarak barometre ile ölçülür. Daha sonra milibar bi...
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı, nabız basıncı herkeste yaşanan sağlık durumudur. Vücudun kan basıncının yükselip, düşmesine tansiyon denir. Kalp vücut içinde devamlı kan üretir ve kalp günlük belirli oranda kan miktarı ile atar damar arasındaki hareketini sağlar. Kan...
Basınç Türleri
Basınç Türleri
Basınç Türleri; Basınç türlerine geçmeden önce basınç konusunu tanımlayalım. Basınç, birim alan başına etki eden kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır. Basınca kuvvetin etkisidir de diyebiliriz. Şimdi basınç türlerini açıklayalım.Sıvı Basıncı; Bütün...
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç; İklim; Hava olaylarının yeryüzüne herhangi bir bölümünde ortak olarak meydana getirdikleri etkilerin uzun süre boyunca gözlemlenmesidir. İklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgârlar, nemlilik ve yağıştır.İklim Elemanları Bas...

 

Yüksek Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti
Su Basıncı
Kombi Su Basıncı
Kombi Basınç Düşmesi
Kan Basıncı
Kan Basıncı Ölçümü
Basıncı Etkileyen Faktörler
Asor Yüksek Basınç
Termik Yüksek Basınç
Basınç Hacim İlişkisi
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basınç Yaraları
Katılarda Basınç
Eş Basınç
Basınç Düşürücü
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Santral Venöz Basınç
Lastik Basıncı
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Basınç Çeşitleri
Termik Basınç
Alçak Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti Nedir
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Popüler İçerik
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi, Birim yüzeyine etkisini dik olarak gösteren kuvvete basınç denilmektedir. Bu durumda basınç bu kuvvet maddelerini oluş...
Basınç Yaraları
Basınç Yaraları
Basınç yaraları, vücutta bası sonucunda meydana gelen yaralar olmaktadır. Bu yaralara eskiden ''decubitis ülser'' denmekteydi. Buradaki decubitis keli...
Katılarda Basınç
Katılarda Basınç
Katılarda basınç, maddeleri ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Basınç ile birlikte kuvvet uygulandığı belirtilirken birim y...
Eş Basınç
Eş Basınç
Eş basınç, coğrafya alanında kullanılan yöntemler arasında bulunurken; bir diger ismi ise İzobar olarak tanımlanmaktadır. Hava basıncı eşit olan nokta...
Basınç Düşürücü
Basınç Düşürücü
Basınç düşürücü, büyük su borularının içerisinde uygulanması gereken basınç düşürücü ile birlikte suyun yarattığı basıncının düşmesi sağlanır. Günümüz...
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır, Sıvılar da katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç yapar ilkesini hatırlatmak gereklidir. İki gurupta yer alan cisiml...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024